Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Kore'ce

Kore'ce

Korece, Kore yarımadasında ve komşu Yanbian özerk bölgesinde (Çin) yaygın olarak kullanılan bir dildir ve hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'nin resmî dilidir.

Dünyada eski SSCB, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya ve Filipinlerdeki göçmen komünitelerle birlikte toplam 78 milyon Koreli vardır. Korece ve Korelilik özdeşleşmiştir.

Korecenin kökeni uzun süre belirlenememişti ve uzmanlar Altay Dillerine ve Dravid dilleri bağlı olduğunu düşünüyorlardı.

Korece, konuşulan dilin adıdır. Koreliler tarih boyunca Hanja adını verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır. Günümüzde ise ağzın ve dilin aldığı şekle göre karakterize edilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır. Güney Kore'de çocuklara halen 1800 adet Çince karakter öğretilmektedir.

Korece ünlü uyumu

Korece ünlü uyumu
Aydınlık Ünlüler (밝은 모음, 밝은 母音, Balgın moım) ㅏ (A) ㅗ (O) ㅘ (Oa, va) ㅑ (Ya) ㅛ (Yo)
ㅐ (Ä, ae) ㅚ (Ö, oe) ㅙ (Oä, Oae, vä, vae) ㅒ (Yä, Yae)  
Karanlık Ünlüler (어두운 모음, 어두운 母音, ɔduun moım) ㅓ (ɔ, ıo) ㅜ (U) ㅝ (Uo, vo) ㅕ (Yıɔ, yıo) ㅠ (Yu)
ㅔ (E) ㅟ (Ü, vi) ㅞ (Ue, ve) ㅖ (Ye)  
Neutral/Centre Vowels ㅣ (İ, i) ㅡ (I, ı)
  ㅢ (Iy, ıy)

Kaynakça

Dış bağlantılar

000