Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASINA BASILDIĞINDA BİR PENCERE AÇILMALI VE AŞAĞIDAKİ TASARIM YAPILMALI:


Saban Çeviri olarak,
• Yaptığımız çevirileri, müşteri isteklerinin de ötesinde, kaynak dil hedef dil anlam bütünlüğü, netlik ve mükemmellik bağlamında sürekli geliştirerek hizmet vermeyi,
• Faaliyetlerimizi, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin programlarına, süreçlerine ve ülkelerinin yasal mevzuatlarına harfiyen uyarak yürütmeyi,
• Çevirmenlerimizin yeterliliklerini sürekli izleyip değerlendirerek, çeviri üretim kapasitelerini, çeviri kalitelerini ve teslimat süresini geliştirmeyi ve böylece verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
• Çalışanlarımızın ve çevirmenlerimizin profesyonel ve kişisel becerilerini ve yönelimlerini izleyerek, karşılıklı memnuniyet arttırıcı eğitim ve destek sağlamayı

Kalite politikamız ve amaçlarımız olarak benimsemekteyiz
Bu Standart aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli şartları kapsar: a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda, b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında kullanılır.
Bu standart, geçerli koşulları yerine getiren kaliteli çeviri hizmeti verilmesi için gerekli temel süreçler, kaynak ve diğer konulara ilişkin gereklilikleri belirtir. Bu standard uygulanması; ayrıca bir çeviri hizmet sağlayıcısı (ÇHS) ilgili çeviri hizmetlerinin, müşteri isteklerini ve diğer geçerli özellikleri yerine getiren bir çeviri hizmeti sağlayabilmek için süreçleri ve kaynakları bu standarda uygun olduğunu gösterebileceği araçları da sunar. Geçerli özellikler arasında müşteri istekleri, ÇHS’nin kural ve tüm ilgili endüstriyel kurallar, iyi uygulama kılavuzları veya mevzuat hükümleri yer alabilir.