Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Proje Yönetimi

Çevirisi yapılacak projelerde ana metnin gizlilik şartlarımıza uyularak alınması ve analizi, konunun uzmanı çevirmenlerin projede görevlendirilmesi, planlama, teknik çeviri araçlarımız vasıtasıyla terimce oluşturma ve iş bölümü yapılması, iş üretme ve teslimi taahhütlerinin alınması, zamanlamaya sadık kalarak çeviri iş akış sürecinin sıkı denetim altında yürütülmesi, müşterilere aşamalar hakkında bilgi verilerek çeviri konularına ilişkin zaruri istişarelerde bulunulması, çeviri işlemi bittikten sonra redaksiyon, teknik inceleme ve son okumaların kontrolörler ve redaktörlerimiz tarafından yapılarak çeviri metninin son haline getirilmesi edimlerinin bünyemizde tam zamanlı çalışan proje yöneticilerimizce yönetilmesi sürecidir.